Ervaring

De Zijlen: projectmanager HR

Tolbert, september - december 2018

................................................

Noorderbreedte: hoofd zorgadministratie & klantenservice a.i

Ontwerpen en inrichten afdelingen zorgadministratie en klantenservice. Projectmanager voor ontwikkeling en uitrol CRM systeem

Leeuwarden, mei 2017 - maart 2018

................................................. 

Lentis/Dignis: adviseur & projectleider

Onderbouwen en ontwerpen strategische koers voor ouderenzorg. Als projectleider verantwoordelijk voor regie en coördinatie van alle deelprojecten.

Groningen, december 2016 - april 2017

.................................................

MEE Drenthe: adviseur & begeleider

Adviseren van het management over de te volgen koers en het begeleiden van projectmanagers en consulenten.

Assen, oktober 2015 - augustus 2016

 

................................................

Reaal (onderdeel Vivatverzekeringen): interim hoofd Communicatie & Content

Bouwen en ontwikkelen van een nieuwe afdeling Communicatie & Content.  

Utrecht, april 2015 - september 2015

................................................

Noorderbreedte BV: Manager Klantenservice a.i.

Leiding geven aan de front office en de (zorg)bemiddelaars van Noorderbreedte. Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe afdeling marketing die bestaat uit marketing, communicatie, klantenservice en bemiddeling

Leeuwarden, februari 2014 - januari 2015

Noorderbreedte BV: Marketing manager a.i.

Ontwikkelen van een visie op zorg. Opzetten van het informatievoorzieningstraject met de klantreis als uitgangspunt. Ontwikkelen en uitvoeren van een online strategie met website. Ontwikkelen en implementeren van een cliëntvolgsysteem en een CRM systeem. 

Leeuwarden, augustus 2013 - januari 2015

Kwartiermaker Verkoop en Marketing

Ontwikkelen van een visie gericht op verkoop en marketing voor Noorderbreedte, inclusief organisatorische inbedding. Ontwikkelen van een integraal beleid rondom verkoop en marketing met de klant als uitgangspunt. Het vormgeven en ondersteunen van noodzakelijke veranderingsprocessen.

Leeuwarden, november 2012 - juli 2013

 

................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELA NV: adviseur

Onderzoek naar nieuwe distributieconcepten en voorstel voor ontwikkel richting

Eindhoven, september - november 2014

 ................................................

Empatec NV, Gemeente Noardwest Fryslan, Gemeente Sudwest Fryslan en Gemeente De Friese Meren i.o.: Projectleider Werkgeversdienstverlening a.i.

Uitvoeren marktanalyse. Opstellen strategische en marketingkaders en marktbewerkingplan. Uitwerken van proces acquisitie tot offerte en functieprofiel accountmanager en opstellen functionele eisen CRM-systeem. 

Sneek, augustus 2012 - november 2012

   

 

.................................................

Polisnetto: adviseur

Ontwikkelen en uitwerken van een business strategie in een marcom en online strategie. Door de veranderingen in de provisiestructuur ontwikkelen van een prijsstrategie. Ontwikkelen van een interactie ontwerp en de samenhang van de verschillende websites.

Groningen, juni 2012 - november 2013 

 

 ...............................................

Achmea Vitale: Consultant Online

Uitwerken van de online plannen voor 2e helft 2012

De Meern, april 2012 – mei 2012

 

Achmea Vitale: Manager Online a.i. en Adviseur

Ontwikkelen van een online strategie gebaseerd op de “customer journey”.

Van implementeren van website tot de inzet social media, webcare, ontwikkelen en uitwerken van de Verzuimapp en inrichting proces voor onderhoud en beheer.

Advisering over ontwikkeling positionering, huisstijl en doorvertaling naar alle communicatiemiddelen.

Advies in plan van aanpak en implementatie interne en externe communicatie bij overname Achmea Vitale door Zorg van de Zaak.

De Meern, april 2011 – januari 2012

.................................................

 

 

 

 

AXENT Nabestaandenzorg N.V.: Marketing & Communicatiemanager a.i.

Ontwikkelen en implementeren van een nieuw product, positionering, merk en introductiecampagne. 

Van ontwikkelen en implementeren van TVC, web, POS en callcenter voor het directe en indirecte kanaal tot beschrijven en inrichten van een marketingcommunicatieafdeling.

Groningen, mei 2010 – maart 2011

.................................................

Delta NV: Programma Manager 

Brugfunctie tussen de business en IT.

Het coördineren, synchroniseren en managen van bestaande en nieuwe projecten op het gebied van internet, extranet en intranet. 

Realisatie van een generiek internet portaal voor klanten,  leveranciers en partners plus het neerzetten van de contouren van een nieuw intranet in SharePoint 2010 gebaseerd op “Het Nieuwe Werken”.  

Middelburg juni 2009 – februari 2010

 

.................................................

Vrije Universiteit Amsterdam: Manager Marketing & Communicatie a.i. 

Het bouwen, hervormen en aansturen van een nieuwe afdeling marketingcommunicatie.

Van het herpositioneren en ontwikkelen merkstrategie tot aan het ontwikkelen van een nieuwe website en e-marketing strategie met o.a. inzet van social media. 

Amstelveen,  september 2008 – april 2009 

 

Vrije Universiteit Amsterdam: Projectmanager CRM Vereniging

Maken van een plan van aanpak om de databases te verrijken en te vergroten. 

Amstelveen, juli 2008 – augustus 2008

................................................

Waterbedrijf Groningen: Consultant

Uitvoeren van een marktverkenning (ABC analyse) voor een specifieke product marktcombinatie.

Groningen, mei 2008 – juni 2008

    

..................................................

 

 

Ardyn (was Menzis): Manager Marketing, Communicatie & Binnendienst

Leiding geven aan de afdeling Marketing, Communicatie & Binnendienst (7 werknemers) en budgetverantwoordelijk.

Van verbeteren van de positionering tot aan vertaling daarvan in concrete marketingactiviteiten, productontwikkeling en marktonderzoek

Het plannen, uitvoeren, evalueren en monitoren van offertetrajecten en aanbestedingen. 

Groningen, augustus 2005 –  februari 2008

.................................................

Philips: Global Manager Interactive Marketing & CRM 

Het ontwikkelen, inplementeren en bewaken van “interactive marketing”, callcenter en CRM beleid, passend binnen de internationale marketingcommunicatiestrategie, voor Philips DAP.

Van leiding geven en professionaliseren van de afdeling tot aan deelprojectleider in wereldwijd internet project voor Philips brede website en cross-media campagnes voor ‘global’ productintroducties. 

Groningen en Amersfoort juli 2001 – juni 2005

.................................................

FBTO Verzekeringen (onderdeel Achmea): Projectmanager internet

Ontwikkelen en adviseren omtrent het E-commercebeleid van FBTO en integratie van dit beleid in de marketingstrategie met als doel om van FBTO een online verzekeraar te maken.

Van projectleider functioneel ontwerp website en huisstijl tot het E-commerce beleid, de samenwerking met online partners en ontwikkeling en inkoop van online campagnes.

Leeuwarden, januari 2000 – juni 2001

Communicatie Manager

Adviseren en begeleiden van direct marketing, communicatie en productontwikkeling voor de branches schade, zorg en leven.

Van mailbrief tot, print, inkoop media en  Tv-commercial voor verschillende branches.

Leeuwarden juni 1997 – december 1999

.................................................

Plusfood bv (onderdeel van Friki): Product Manager

Productontwikkeling en marketingondersteuning van de exportmanagers  en de buitenlandse verkoopkantoren. 

Van marktonderzoek tot product- en verpakkingsontwikkeling en introductie van nieuwe horecaconcepten en productlijnen bij strategische partenrs,  beursen en  winkels binnen Europa.

Oosterwolde februari 1995 – mei 1997

.................................................

top